Curar amb aigua podrida

La font de la Puda de Banyoles motivà la creació d’un balneari que deixà importants recursos econòmics a la població.

Read Article →